Gruppträning

Bli Medlem

För att bli medlem i Stockholms Wushu Akademi behöver man lämna in en medlemskapsansökan och erlägga terminsavgiften.

Det går även fylla i medlemskapsansökan på kontoret i samband med registrering för terminen.

För minderåriga behöver vi målsmans namn, e-post adress och telefonnummer.

Ansökan om att bli medlem

Fyll i och skicka formuläret för att bli medlem i Stockholms Wushu Akademi. Glöm inte att betala erforderlig terminsavgift.

Vänligen skriv ditt för- och efternamn, tack.

Vänligen skriv ditt för- och efternamn, tack.

-- Invalid Input

fyrs sista siffrorna i personnumret

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Vänligen skriv din e-postadress, tack.

Vänligen ange minst ett alternativ, tack.

Vänligen lägg till en passfotobild på dig för identifikation, tack.

Max filstorlek 1MB

Målsmans namn och kontaktuppgifter behövs för minderårig.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Undertecknad ansöker härmed om medlemskap till Stockholms Wushu Akademi.

Jag är medveten om att jag måste följa gällande ordningsregler (se separat folder Medlemsinformation) hos Stockholms Wushu Akademi, och att jag kan bli avstängd från all träning om jag bryter mot gällande ordningsregler.

Jag är medveten om att träningsavgiften är bindande och återbetalas inte även jag inte utnyttjar mina träningstillfällen till fullo eller inte alls, oavsett anledning till min frånvaro

Du måste validera din medlemskapsansökan.

Invalid Input

Invalid Input

Tillsammans bygger vi upp styrka, smidighet, koordination och fokus!

Achieve your goal with frequent and hard training with us. Together we challenge our bodies and minds to perform our best.

Börja Träna