Helgkurser

Helgkurser arrangeras minst en gång per termin och är öppna för alla medlemmar, från nybörjare till avancerade och instruktörer.

Helgkurserna kan omfatta olika fighttekniker, självförsvarstekniker, sveptekniker, härdnings- och bryttekniker, vapentekniker inom O Shin Chuen.

Kursinnehåll och plats kan variera för varje termin och annonseras en månad före kursen.

Kurserna leds av chefsinstruktören Da Sifu Louis Linn.

 

Helgkursteman

 • Kun - lång stav. Ett klassiskt vapen med många funktioner.

 • Duan kun - dubbel kort käpp. Ett mångfacetterat vapen.

 • Tsoan tje kun - två delad käpp. Ett välkänt vapen som är mer känt med sitt japanska namn "nunchaku".

 • Breaking - hur man härdar bland annat sina händer till att vara ett vapen. Ett klassiskt uttryck från Shaolin quan, "My hand is my sword".

 • Dao shu - bågsvärd. Ett annat klassiskt vapen.

Helgkurs Dao Shu

Betalning

Betalning kan göras med:

 • swish 123-151 37 12,
 • plusgiro 44 74 23-5,
 • paypal till @SthmsWushuAkademi,
 • kortbetalning eller kontant på kontoret.

Ange "helgkurs" och ditt för- och efternamn på inbetalningen.

Helgkurs på gång

 • Helgkurs Duan Kun

  Två kursdeltagare som tränar mot varandra med två armslånga käppar

  Duan Kun